FUT hair transplant

Skills: Animation, Medical Animation

Follicular unit transplantation “FUT” hair transplant surgery

عمل فيديو توضيحي لعملية زراعة الشعر الطبيعي بطريقة الشريحة